banner 458x170 nanosilver eshop cz

banner 228x170 nanoaplikace

SKI365.CZ web 2022

 

Nanočástice - Nanotrade

Co to je nanočástice?

Nanočástice jsou pro lidské oko neviditelné. Jejich rozměr je většinou sto až tisíckrát menší než je tloušťka vlasu. Vzhledem k tomu, že jsou použité konečné materiály většinou transparentní, využívají se s výhodou ve všech aplikacích. I když jsou na povrchu zcela neviditelné, přesto mu dodávají požadovanou vlastnost i po dlouhou dobu. V NanoTrade to nazýváme "zušlechtěním povrchů".

Nanotechnologické ochrany (zušlechtění) dodávají povrchům nebo strukturám materiálů celou řadu nových vlastností. Některých lze docílit jednoduchým nástřikem na povrch, jiných se dosahuje již ve struktuře základních materiálů. To bývá sice složitější proces, ale nová vlastnost je trvanlivější. Výhodou, oproti chemickým impregnacím je, že nanotechnologické přípravky obsahují standardní a jednoduché přírodní látky a požadovaného efektu je docíleno většinou fyzikálními metodami. Další velkou výhodou je, že nejsou používány nebezpečné chemikálie jak pro životní prostředí, tak pro vlastní provozy nebo obsluhu.

Pozor na levné produkty!

I když se v posledních letech na trhu stále častěji objevují nové firmy s nabídkou různých nanoproduktů, je často jejich kvalita v čase přinejmenším sporná. Protože je tento obor velmi lákavý, roste skupina tzv. “přeprodejců” nebo dovozců různého zboží bez patřičné jistoty a zázemí pro klienta. Běžný zákazník už tak mnohdy není schopen rozpoznat skutečný přínos ani kvalitu. Zvýšené opatrnosti by tak měly vzbuzovat hlavně nabídky v nízkých cenových hladinách.

Laboratoř Nanotrade

 

Společnost NanoTrade s.r.o. se věnujeme vývoji nanoproduktů už přes 12 let a víme, jak je pro naše zákazníky důležitá nejen technická znalost výrobků a podpora, ale hlavně stabilita a opakovatelnost dodávek.

Úprava povrchů

Veškeré povrchy mají obvykle dvě základní vlastnosti, jsou savé (omítky, beton, cihly, kámen, textile ....) nebo nesavé (sklo, plasty, kovy …). Proto i námi nabízené ochranné materiály kopírují použití v tomto členění - pro ošetřování savých nebo nesavých povrchů. Zásadní rozdíl mezi nimi bývá v kapalině (nosiči) účinných látek. Pro savé povrchy je nosičem voda, pro nesavé povrchy je nosičem nejčastěji alkohol.

Nové vlastnosti

  • bakteriostatické (bránící růstu mikrobů) nebo bakteriocidní (ničící bakterie)
  • hydrofobita (schopnost povrchů odpuzovat kapalinu)
  • hydrofilita (schopnost povrchů pozitivně interagovat s kapalinou
  • tepelná nebo kyslíkovou bariéra
  • elektrická vodivost nebo izolace
  • UV filtrace
  • zlepšení mazacích (lubrikačních) vlastností
  • snížení třecích sil

Jak to funguje?

Hydrofobní nátěry a nástřiky minimalizují přilnavost mezi kapalinami a povrchem. Na ošetřeném povrchu se mění povrchové síly, které ovlivňují vznikající kapky kapalin. Ty lépe stékají a odplavují s sebou pevné částice, způsobující také znečištění povrchu materiálů. Při vývoji těchto hydrofobních produktů jsme se inspirovali hlavně přírodou.

Plochy ošetřené hydrofobními nátěry se nemusí tak často udržovat a čistit, jsou méně tepelně vodivé, takže zabraňují energetickým ztrátám. Takto zušlechtěné povrchy lépe odolávají škodlivému působení solí, kyselin, zásad, uhlovodíků i dalším chemikáliím. Snížený průnik vody do konstrukce zlepšuje její izolační vlastnosti a zabraňuje dalším sekundárním efektům, jako jsou koroze, výkvěty, tvorba mechů, plísní apod. Filtrace a absorbce ultrafialového (UV) záření prodlužuje trvanlivost barev a prodlužuje životnost povrchů.

 

Úprava povrchů - Nanotrade 

Všechny naše produkty na úpravu materiálů zakoupíte v našem eshopu Nanosilver®.

 

 

Ukázka vybraných produktů na ošetření povrchů

 

Permagard

PERMAGARD - impregnační přípravek na beton

Pro savé povrchy, jako je beton, kámen, pískovec, žula a veškeré přírodniny nebo nesavé povrchy jako jsou lité betony, mramory a vysoce leštěné materiály.

Více informací v eshopu Nanosilver®


Permatex

Permatex - impregnace oděvů a textilů

Pro ochranu přírodních i umělých textilií.

Více informací v eshopu Nanosilver®

Ukázka videa Permatex v praxi.


Permawood

Permawood na dřevo - impregnační přípravek

Na savé dřevo.

Více informací v eshopu Nanosilver®


Permawood

Permawood - úprava povrchů Nanotrade

Na nesavý povrch upraveného dřeva.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno


Permapaper

Permapaper - úprava povrchů Nanotrade

Pro ochranu papíru, kartonu atd. proti kapalinám.


Supraperl

Supraperl - úprava povrchů Nanotrade

Ochranný prostředek na autosklo, sklo dlažbu a keramiku.

Více informací v eshopu Nanosilver®

Ukázka videa Supraperl na skle a autoskle.


Plexgardon

Plexgardon - úprava povrchů Nanotrade

Pro ochranu plastů.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno


Nanošampon

Nanošampon - úprava povrchů Nanotrade

Na efektivní mytí povrchů.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno


Politura

Politura - úprava povrchů Nanotrade

Pro ochranu lakovaných povrchů.

Více informací v eshopu Nanosilver®Nerez

Nerez - úprava povrchů Nanotrade

Pro ochranu povrchů z nerezi, chromu, hliníku a slitin.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno 


Tekutá plachta

 

Specifický produkt pro kapalné povrchy (většinou bazény).

Více informací v eshopu Nanosilver®


Nanosilver

Nanosilver - úprava povrchů Nanotrade

K ochraně savých i nesavých povrchů před bakteriemi nebo plísněmi.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno


Nanodeodorant

Nanodeodorant - úprava povrchů Nanotrade

K rozkládání pachů a ochraně povrchů před bakteriemi, viry nebo plísněmi.

Více informací v eshopu Nanosilver®

bude doplněno


NanoDEO 1, 2, 3

 Nanodeo - ochrana proti bakteriím

K účinné ochraně prostor proti bakteriím, virům, plísním, pachům i emisím.

Více informací v eshopu Nanoaplikace

bude doplněno

 

NanoTrade nepoužívá ve svých impregnačních výrobcích PFC chemikálie.

Máte zájem nebo dotaz na naše nanoprodukty? Kontaktujte nás. (odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů)