banner 458x170 nanosilver eshop cz

banner 228x170 nanoaplikace

banner 228x170 ski365

Probíhající a připravované projekty:

Zdravotnické výrobky

- nové výrobky pro mokré hojení ran

Chytré textilie

- nové materiály a výrobky s multifunkčními vlastnostmi, RFID čipy, aplikace na chytrá zařízení

Aditiva pro kapalná a tuhá paliva

- pro snižování emisí a zvýšení úspor paliv

Pohybové trenažéry (simulátory)

- technologie pro výuku a metodiku pohybu, lyžování (sjezd, snowboard, běžky)

Společnost NanoTrade s.r.o. v současné době realizuje projekty spolufinancované Evropskou unií. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: VaV centrum pohybových trenažérů

Program podpory: Aplikace

Projekt byl realizován v letech 2016 – 2019. Cílem projektu bylo doplnění vývojového centra o podmínky pro vývoj a testování nových technologií a materiálů s následným uplatněním při výrobě pohybových trenažérů (simulátorů).

Název projektu: Marketing NanoTrade I

Program podpory: Marketing

Projekt bude realizován v letech 2019 – 2022. Cílem projektu je realizace aktivit pro vstup vyvíjených technologií, produktů a služeb na zahraniční trhy.

Název projektu: Povrchy pro celoroční lyžování

Program podpory: Aplikace

Projekt je realizován v letech 2020 – 2022. Cílem projektu je vývoj speciálních povrchů pro různé typy lyžování (SKI/SNB, běžky), modifikátorů skluznosti a zařízení pro jejich aplikace, úpravu a údržbu. Projekt navazuje na dosavadní VaV aktivity, rozšiřuje využití Centra pro vývoj a testování nových technologií a materiálů s následným uplatněním při výrobě pohybových trenažérů (simulátorů).

 

Realizované projekty:

Program OPPP Trvalá prosperita:

Výzkum a vývoj multifunkčních nátěrových hmot s využitím nanočástic

- spolu příjemce zrušil realizaci

Program OPPI Inovace:

Antibakteriální láhve z PP a PC s nanočásticemi stříbra

- prodána licence

Servisní a kalibrační centrum

- vývoj a dodání

Aditiva do paliv (diesel, TO, biomasa, uhlí)

- realizace ve formě vlastního VaV projektu

Program MPO - TIP 2010:

Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků na bázi nanomateriálů

- projekt byl realizován s lékařskou fakultou UPOL v létech 2010 - 2013, řešitel RNDr. Jiří Oborný, spoluřešitelka Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Výstupem je řada užitných vzorů a výrobková řada TraumaPet® Ag.

Program OPPI Potenciál:

Výzkumné a vývojové centrum stomatologie

 - dodávka technologie a navazujících řešení

TAČR:

Diagnostika a terapie s využitím světlokonvertujících nanočástic

- spoluřešitelé ASKLEPION - Lasercentrum Praha, s.r.o. (Doc.Mudr. Roman Šmucler) a Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (RNDr. Petr Ježek, DrSc.). Projekt ukončen pro nedostatek finančních prostředků vzhledem k novým legislativním požadavkům a příliš ambiciozním plánovaným výstupům z projektu.

Inovační Vouchery:

LogoPraha

Vysoce koncentrované disperzní systémy s nanočásticemi

- program Akcelerace, Hlavní město Praha

Řešení probíhalo v roce 2014 ve spolupráci v VŠCHT Praha.

Více informací

krol logo

Kovové a nekovové ekvivalenty stávajících nanomateriálů s biocidním účinkem

- IV Olomouckého kraje

Řešení projektu probíhalo v letech 2014-2015 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, LF UPOL

Více informací o projektu

MSK

Aditiva s nanomateriály pro snížení emisí a zvýšení účinnosti spalování

- IV Moravskoslezského kraje

Řešení projektu probíhalo v letech 2014-2015 ve spolupráci s VŠB-TO Ostrava, VEC (Výzkumné energetické centrum)

Více informací o projektu

MSK

Interaktivní Funkční Textilie

- IV Moravskoslezského kraje

Řešení projektu probíhalo v letech 2015 - 2016 ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, ILAF RFID

Více informací o projektu

Programy EU 7.RP:

NanoFATE FP7-NMP-ENV-2009 - Nanoparticle Fate Assesment and Toxicity in the Environment, projekt byl realizován v letech 2010-2014 v konsorciu 12 partnerů (z toho 4 MSP) z 9 zemí pod vedením centra NERC (Centre for Ecology and Hydrology) z Velké Británie. Projekt byl zaměřen na vyhotovení studie o toxicitě a chování některých typů nanočástic v životním prostředí.

nanofate

Bližší informace na o programu na www.nanofate.eu.

NanoCom FP7-NMP4-SA-2010-247967 - Lowering Barriers for Nanotechnology Commercialisation via Open Innovation, projekt byl realizován v letech 2010-2012 v konsorciu 16 partnerů z 10 zemí pod vedením Univerzity Nottingham z Velké Británie. Projekt byl zaměřen na podporu rychlejšího a úspěšnějšího uplatnění výzkumu nanotechnologií do průmyslové praxe mj. analýzou hlavních překážek a šířením informací o identifikovaných dobrých příkladech v EU/USA.

NanoCom 0

Bližší informace na o programu na www.nanofutures.eu.

Výsledky vlastních VaV činností:

logo nanosilver

Vývoj a výroba funkčních ponožek, spodního prádla a trik s mikrobiálními a multifunkčními vlastnostmi Ve speciální konstrukci úpletů jsou kombinována vlastní vlákna nanosilver® s vlákny Thermo°coolTM a Coolmax®, registrovaná ochranná známka nanosilver®.

logo traumapet

Vývoj veterinárních zdravotnických prostředků s následnou registrací ochranné známky TraumaPet® Ag.

Vývoj prostředků pro povrchovou ochranu materiálů, využitelné ve stavebnictví, domácnostech, automobilech

Vývoj aditiv s vlastnostmi antibakteriálnost, vodivost a nehořlavost jako masterbatch do polymerů

Vývoj aditiv do kapalných a tuhých paliv pro snížení spotřeby a emisí

Bezplamenný ohřívač potravin

Spolupráce ve výrobě nanopráškového Fe2O3 s UP v Olomouci - projekt úspěšně realizován

Vývoj reaktoru na výrobu nanopráškového Fe2Os UP v Olomouci - projekt úspěšně realizován

Vývoj přípravku pro zvýšení kontrastu při MRI trávicího traktu s UP v Olomouci - projekt úspěšně realizován

Vývoj materiálů a technologií pro vytvoření čistého prostředí (ochrana proti bakteriím, pachům a virům) - projekt v realizační fázi

Vývoj aditiv pro nanovlákenné filtrace vzduchu a vody (ochrana proti bakteriím, pachům a virům) - projekt v realizační fázi