banner 458x170 nanosilver eshop cz

banner 228x170 nanoaplikace

SKI365.CZ web 2022

Nanočástice stříbra jsou známá pro své antibakteriální vlastnosti, pro které je snaha využití těchto nanočástic v medicínských aplikacích. Nanočástice se obecně kombinují s různými jinými materiály, aby nastal, co nejvýraznější synergický efekt a výsledný materiál plnil nejlépe několik různých funkcí najednou.

 

V posledních letech je vynakládaná snaha o kombinaci polymerních nanovláken s antibakteriálními nanočásticemi. Tímto se zabývají také turečtí vědci z Ústavu materiálových věd a nanotechnologií v Ankaře. Tito vědci se zaměřili na elektrostaticky zvlákněné PVA nanovlákna, které modifikovaly nanočásticemi stříbra o velikosti 2nm. Vědci dokázali navrhnout a zrealizovat jednoduchý postup pro přípravu těchto nanovláken, který byl jednokrokový a zahrnoval pouze smíchání PVA s cyklodextrinem, AgNO3 a NaOH a následné elektrostatické zvlákňování. Vytvořená nanovlákna byla charakterizována mimo jiné (SEM, TEM) i pro své antibakteriální účinky, a to na koloniích bakterií Escherichia coli  a Staphylococcus aureus.

 

a) SEM snímek nanovláken PVA s nanočásticemi Ag.

b) TEM snímek nanovláken PVA s nanočásticemi Ag, kde jsou nanočástice Ag viditelné.

 

Při antibakteriálních testech se porovnával nárůst zmíněných bakterií v agarovém prostředí s vytvořenými nanovlákny PVA/Ag na počátku testování a po uplynutí 24 hodin.

 

Porovnání antibakteriálních testů v počátku testování a po 24 hodinách.

 

Antibakteriální testy jasně prokázaly, že vytvořené nanovlákna PVA/Ag zabíjejí bakterie, tím byly prokázány antibakteriální vlastnosti.

Vědci předpokládají, že tyto nanovlákna by mohly být utkány do jednotné látky, ze které by se mohly vyrábět efektivní antibakteriální gázy. Tyto gázy by našly své využití především v post operačním období a následné léčbě pacientů.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713008813