banner 458x170 nanosilver eshop cz

banner 228x170 nanoaplikace

SKI365.CZ web 2022

Moravskoslezský kraj podpořil 36 firem v rámci dotačního titulu č. 1 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014. Mezi vybranými subjekty je i NanoTrade s.r.o. Transfer zkušeností z VŠB-TU Ostrava, pracoviště VEC, se soustředí na Aditiva s nanomateriály pro snížení emisí a zvýšení účinnosti při spalování pevných paliv (uhlí, biomasa atd.) Projekt je zaměřený jak na snižování emisí, tak také na zlepšení ekonomiky při spalování a zlepšení životního prostředí v MSK.