476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Česko –německé setkání podnikatelů „NANO BRIDGE Česká republika –Sasko“

Nanotechnologie nachází v dnešní době využití v mnoha oborech. Současný výzkum je i nadále zaměřen na rozšiřování spektra oblastí, ve kterých najdou svá další uplatnění. Právě toto téma se stane příležitostí česko – německého setkání podnikatelů, které navazuje na úspěšné setkání podnikatelů, vzdělávacích i výzkumných institucí z České republiky a Saska v roce 2016. To pořádalo Generální konzulát v Drážďanech a Obchodní – průmyslová komora v Chemnitz (IHK Chemnitz) u příležitosti textilního veletrhu.

NanoTrade na letošním setkání 6. června prezentuje komerční výstupy svého vývoje, funkční oblečení nanosilver, výrobky pro konečné zákazníky i technologie pro průmyskové využití. A také svůj aktuální projekt celoročního lyžování SKI365.